C#でプロジェクトオイラーを解く(問題10「素数の和」)

プロジェクトオイラー
Pocket

どーも、みつおです。

やっと10問目に到達。素数の和とは優しい問題だ。

問題

10以下の素数の和は 2 + 3 + 5 + 7 = 17 である.

200万以下の全ての素数の和を求めよ.

出典:Problem10

解答

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Problem10
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(Solve());
      Console.ReadLine();
    }

    private static long Solve()
    {
      long ret = 0;
      int limit = 2000000;
      List<long> sosulist = new List<long>();

      //素数のリストを作成
      for(int i = 1;i <= limit; i++)
      {
        //素数判定 素数だったらリストに追加
        if (IsSosu(i)) sosulist.Add(i);
      }
      
      //素数の和
      ret = sosulist.Sum();

      return ret;
    }

    private static bool IsSosu(long no)
    {
      bool ret = true;

      //数値が2未満(1)なら素数じゃない、2なら素数
      if (no < 2) return false;
      else if (no == 2) return true;

      //数値が2で割り切れるなら素数じゃない
      if (no % 2 == 0) return false;

      //合成数xはp≦√xを満たす素因子pをもつ
      double sqrtno = Math.Sqrt(no);

      //奇数でループ 
      for (int i = 3; i < sqrtno; i += 2)
      {
        //割り切れるので素数じゃない
        if (no % i == 0) return false;
      }

      return ret;
    }
  }
}

 

出力

143042032112

コメント

タイトルとURLをコピーしました